Σε αυτή την ενότητα έχω κοινόχρηστα εγχειρίδια PDF για τους κινητήρες Bafang και Tongsheng, συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων χρήσης για τις οθόνες Bafang 850c / DP-C18 / C965 και τις οθόνες Tongsheng VLCD5 / VLCD6 / XH-18.

Υπάρχουν επίσης οδηγοί εγκατάστασης για τα δύο κιτ κινητήρα.