Εγχειρίδια οθόνης και εγκατάστασης Tongsheng TSDZ2

Αυτή η ενότητα περιέχει εγχειρίδια PDF με δυνατότητα λήψης για τη λειτουργία των οθονών LCD που χρησιμοποιούνται με το κιτ μετατροπής μεσαίου δίσκου Tongsheng TSDZ2. Υπάρχει επίσης διαθέσιμος οδηγός εγκατάστασης.